Wystąpienie Zarządu w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Wierzyńskiego do ZDMK i Rady Dzielnicy nr VI zgodnie z podjętą Uchwałą nr 31/2018 na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.