Warunki zakupu

Sposób finansowania mieszkań hipotecznych:

  • wpłata wpisowego i udziałów związanych z przyjęciem w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Grodzka”
  • pierwsza wpłata – na budowę mieszkania lub domu jednorodzinnego wraz z udziałem w gruncie – związana z podpisaniem umowy realizacyjnej wstępnej w wysokości 10% wartości mieszkania lub domu jednorodzinnego; wpłata w terminie 2-3 tygodni od daty podpisania umowy
  • spłata pozostałej części wartości mieszkania lub domu jednorodzinnego – w ratach – od momentu rozpoczęcia budowy do jej zakończenia; pierwsza rata w wysokości 15% wartości jeżeli wcześniej była podpisana umowa realizacyjna wstępna i wpłacona kwota w wysokości 10% wartości; pozostałe raty związane są z harmonogramem budowy; raty waloryzowane są wskaźnikiem wzrostu cen materiałów i usług budowlanych ogłaszanych przez GUS
  • w przypadku inwestycji w trakcie realizacji – pierwsza rata wynosi 25% wartości mieszkania.