O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka” w Krakowie powstała w 2000 r. Członkami założycielami były osoby fizyczne i prawne, reprezentujące wzajemnie uzupełniające się zawody i specjalności. Celem spółdzielni jest budowa mieszkań w budynkach wielorodzinnych i budowa domów jednorodzinnych oraz przeniesienie własności lokalu na właściciela. Po zakończeniu budowy ustanawiana jest w formie aktu notarialnego odrębna własność lokalu – tzw. własność hipoteczna. Spółdzielnia zajmuje się również administracją i zarządzaniem wybudowanymi domami wielorodzinnymi i domami jednorodzinnymi, w których zamieszkuje obecnie ponad 1200 osób.

Od 2000 roku spółdzielnia zrealizowała następujące inwestycje:

 • Osiedle Jurajskie I w Krakowie przy ul. Myczkowskiego i ul. Wierzyńskiego:
  • 5 budynków wielorodzinnych – 162 mieszkania;
  • 3 garaże wielostanowiskowe – 99 miejsc postojowych;
  • 21 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;
 • osiedle Magiczne Wzgórze w Węgrzcach:
  • 52 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej zgrupowane w 5 enklawach;
 • Osiedle Jurajskie II w Krakowie przy ul. Wierzyńskiego i ul. mjr. Łupaszki:
  • 10 budynków wielorodzinnych – 268 mieszkań;
  • 6 garaży wielostanowiskowych – 129 miejsc postojowych;
  • 52 garaże wolnostojące;
 • budynek handlowo – usługowy, ul. Balicka 263/ul. Myczkowskiego 1:
  • 5 lokali użytkowych;
 • 1 etap Osiedla Jurajskiego III przy ul. Wierzyńskiego:
  • 3 budynki wielorodzinne – 133 mieszkania;
  • 2 garaże wielostanowiskowe – 67 miejsc postojowych;
  • 11 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej;
 • 2 budynki z 2 etapu Osiedla Jurajskiego III przy ul. Wierzyńskiego:
  • 2 budynki wielorodzinne – 80 mieszkań;
  • 68 miejsc postojowych.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka” jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Corocznie poddawana jest lustracji inwestycyjnej oraz raz na 3 lata lustracji ustawowej, zgodnie z wytycznymi Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Obecnie spółdzielnia realizuje zespół budynków pod nazwą „Osiedle Jurajskie III” znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Jurajskiego I i Osiedla Jurajskiego II.