O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka” w Krakowie powstała w 2000r. Członkami założycielami były osoby fizyczne i prawne, reprezentujące wzajemnie uzupełniające się zawody i specjalności. Celem spółdzielni było budowanie  mieszkań w budynkach wielorodzinnych i budowa domów jednorodzinnych, lokali usługowych, garaży miejsc postojowych wraz z pełną infrastrukturą.

Spółdzielnia zajmuje się  profesjonalną i całościową obsługą własnych zasobów mieszkaniowych oraz administrowaniem i zarządzaniem wspólnot mieszkaniowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRODZKA” w Krakowie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym  dla  Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestrowego Sądowego pod nr KRS 0000115334.

Od 2000 roku spółdzielnia zrealizowała następujące inwestycje:

Osiedle Jurajskie I  realizacja/  2002 – 2007

 • 5 budynków wielorodzinnych – 162 mieszkania,
 • 21 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
 • 3 garaże wielostanowiskowe – 99 miejsc postojowych.

Osiedle Magiczne Wzgórze w Węgrzcach realizacja / 2005 – 2008

 • Obejmuje 52 domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej zgrupowane w 5 enklawach. Każdy dom posiada garaż zlokalizowany na parterze lub  w przyziemiu budynku oraz wydzieloną odrębną działkę. Na terenie osiedla utworzono strefę rekreacyjną – alejkę wzdłuż granicy z fortem – oraz plac zabaw dla dzieci. Strefa ta dostępna jest tylko dla mieszkańców osiedla.

Osiedle Jurajskie II  realizacja/  2007 -2011

 • 10 budynków wielorodzinnych – 268 mieszkań,
 • 6 garaży wielostanowiskowych – 129 miejsc postojowych,
 • 52 garaże wolnostojące.

Osiedle Jurajskie III realizacja /  2012 – 2019

 • 7 budynków wielorodzinnych – 331 mieszkań,
 • 5 garaży wielostanowiskowych – 245 miejsc postojowych,
 • 11 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
 • 8 lokali usługowych.

Inne inwestycje

 • Budynek Handlowo Usługowy ul. Balicka 265 – w którym znajduje się Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce.
 • Budynek Handlowo Usługowy ul. Myczkowskiego 1 z 8 lokalami usługowymi w których znajdują się:
  • Siedziba Spółdzielni,
  • Gabinet Stomatologiczny,
  • Sklep Lewiatan,
  • Kancelaria Notarialna,
  • Radio Taxi 919.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Wierzyńskiego 16 A – z 16 mieszkaniami i 2 lokalami usługowymi.
 • Zespół 7 garaży ul. Wierzyńskiego 16B.

Ponadto w zrealizowanych lokalach  usługowych  na w/w  osiedlach znajdują się:

Dwa przedszkola: „Malowany Konik” i „Brykające Tygrysy” , Żłobek „Złoty Kogucik” , Apteka, Przychodnia Lekarska, Weterynarz, Gabinety  stomatologiczne, rehabilitacyjne, kosmetyczne, Biuro rachunkowe, Sklepy spożywcze.

W zrealizowanych budynkach  zamieszkuje  ponad 1500 mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka” jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie  oraz Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Poddawana  jest lustracji inwestycyjnej oraz raz na 3 lata pełnej  ustawowej, zgodnie z wytycznymi Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Za swoje wieloletnie osiągnięcia Spółdzielnia została wyróżniona wieloma nagrodami.