Zapłacimy więcej jeśli nie będziemy segregować – odpowiedzialność zbiorowa – Nowa Ustawa z dnia 6.09.2019.

 

Kraków 28.11.2019

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRODZKA” w Krakowie uprzejmie informuje ,że 06 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej. Sejm wprowadził zróżnicowanie stawek opłat za śmieci posegregowane i niesegregowane. „Jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zapłacą podwyższoną opłatę z gospodarowanie odpadami komunalnymi nie niższą niż dwukrotność i nie wyższą niż czterokrotność stawki ustalonej dla nieruchomości segregującej śmieci.”

Wyższe opłaty mają przyczynić się do zmiany nawyków oraz zmotywować Mieszkańców do segregacji śmieci.

W budynkach wielorodzinnych wprowadzono odpowiedzialność zbiorową, czyli jeżeli tylko jeden Mieszkaniec, będzie segregował śmieci to spowoduje to kilkakrotny wzrost opłat dla wszystkich mieszkańców danego budynku lub osiedla.

Spółdzielnia Mieszkaniowa GRODZKA chcąc zminimalizować ewentualne skutki nowelizacji ustawy śmieciowej w postaci podwyższonych opłat za brak segregacji śmieci będzie kontynuowała dotychczasowa politykę informacyjna w tym zakresie.

Apelujemy i prosimy zatem o przestrzeganie segregacji odpadów komunalnych i umieszczanie odpadów we właściwych kontenerach.

Szanowni Mieszkańcy, to ile będziemy płacić za wywóz śmieci zależy teraz wyłącznie od nas samych.

 

Najlepsze działania w tym zakresie można by z obrazować następująco:

  • Odpady są odpowiednio posegregowane
  • Odpady są w kontenerach
  • Wiaty śmietnikowe są zamknięte
  • Kartony i pozostałe opakowania są rozłożone i zagniecione – obecnie odbiory tej frakcji odbywają się 1 raz w tygodniu. Kilka niezłożonych kartonów może wypełnić cały pojemnik.

 

„Od segregacji nie ma wakacji”