ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI
12/637 97 67

 • Zgłoszenia nt. poprawy funkcjonowania Spółdzielni

kontakt e-mail: prezes@smgrodzka.krakow.pl

 

Obsługa mieszkańca – SEKRETARIAT
12/637 97 67

 • przyjmowanie połączeń telefonicznych, informacja o sposobie załatwienia spraw bieżących
 • przyjmowanie korespondencji na Dzienniku Podawczym
 • obsługa korespondencji
 • umawianie spotkań z Członkami Zarządu
 • umawianie spotkań z Radcą Prawnym
 • składanie wniosków oraz wydawanie identyfikatorów
 • udzielanie ogólnych informacji członkowskich, o tytułach prawnych do lokali
 • prowadzenie rejestru członkowskiego – prowadzenie rejestru ksiąg wieczystych
 • wystawianie zaświadczeń do kancelarii notarialnej, banku, urzędu skarbowego
 • sprawy nabycia lokali – akty notarialne
 • sprawy spadkowe, po zgonach i rozwodach – postanowienia sądowe
 • sprawy ustanowienia odrębnej własności lokali

kontakt e-mail: sekretariat@smgrodzka.krakow.pl

 

DZIAŁ TECHNICZNO EKSPLOATACYJNY
12/637 97 67 w. 17

 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń o usterkach i awariach w mieszkaniach i budynkach
 • przygotowywanie notatek dotyczących szkód zalaniowych i innych
 • prowadzenie spraw przeglądów wynikających z Prawa Budowlanego ( kominiarski, gazowych, elektrycznych i budowlanych)
 • utrzymanie zieleni i dróg osiedlowych
 • zapewnienie działania monitoringu i szlabanów, przyjmowanie wniosków o nagrania dla celów Policji
 • koordynacja świadczonych usług przez firmy zewnętrzne (MPO, MPWiK , Tauron, Firmę sprzątającą, Ochroniarską)
 • współpraca z Policja, Strażą Miejska
 • sprawy umów dzierżawy pomieszczeń gospodarczych
 • sprawy umów dzierżawy powierzchni za reklamy na elewacjach.
 • sprawy skarg, zakłócenia spokoju

kontakt e-mail: gzm@smgrodzka.krakow.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
12/638 46 47 lub 12 637 97 67 w. 12,13,18

 • analiza naliczania opłat i dokonanych wpłat
 • ustalenie wysokości salda rozrachunków z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz wkładów budowlanych
 • rozliczenia kosztów zużycia mediów( c.o., woda, śmieci, energia elektryczna)
 • windykacja zaległości, sprawy sądowe
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami eksploatacyjnymi
 • zmiana ilości osób zgłoszonych do zamieszkania, ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych
 • sprawy wydawania książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu
 • wyjaśnienia dot. telewizji kablowej
 • dodatki mieszkaniowe
 • wydawanie haseł-loginów do wglądu w kartoteki lokali poprzez E-Czynsze

kontakt e-mail: opłaty@smgrodzka.krakow.pl

 

RADCA PRAWNY

Godziny urzędowania: środy 13.00 – 15.00

 • Porady prawne w sprawach dotyczących posiadanych lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA