Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Adam GochPrezes Zarządu
Tomasz FabiańczykZ-ca Prezesa
Urszula BednarczykCzłonek Zarządu – Główna Księgowa

Dyżur Zarządu dla członków spółdzielni i mieszkańców: wtorek: 1500 – 1700

Skład Rady Nadzorczej

Maciej Myśliwiecos. Jurajskie III
Rafał Ortylos. Jurajskie II
Tomasz Liberaos. Jurajskie I
Adrian Tomasikos. Jurajskie I

Komisje Rady Nadzorczej

Prezydium Rady Nadzorczej
Maciej Myśliwiec
Przewodniczący
Rafał OrtylZ-ca Przewodniczący
Tomasz LiberaSekretarz
 
Komisja Rewizyjna
Rafał OrtylPrzewodniczący
Adrian TomasikCzłonek
Teresa BoguszCzłonek
 
Komisja Inwestycyjna
Rafał OrtylPrzewodniczący
Adrian TomasikCzłonek
 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej
Maciej MyśliwiecPrzewodniczący
Tomasz LiberaCzłonek
Adrian TomasikCzłonek
 

Dyżur Rady Nadzorczej dla członków spółdzielni i mieszkańców w każdą I wtorek miesiąca godz: 1600 – 1700