Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SM Grodzka

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej “Grodzka”,

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków SM Grodzka w Krakowie w środę, 26 sierpnia br.
Porządek Obrad umieszczony jest na stronie www.smgrodzka.krakow.pl w jej części ogólnodostępnej.
Sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu, Finansowe oraz proponowane Uchwały znajdują się na tej stronie w części dostępnej po zalogowaniu się.
Wymienione wyżej materiały są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółdzielni, w sekretariacie.

Walne Zgromadzenie przebiegać będzie w warunkach nowego reżimu sanitarnego. Przypominamy o możliwości udzielenia pełnomocnictwa.

Do zobaczenia.
Zarząd SM Grodzka