Stanowisko Zarządu ws. inwestycji przy ul. Brzezińskiego

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI MIESZKAŃCÓW zaniepokojonych rzekomym wyrażeniem zgody przez Zarząd SM GRODZKA na przejazd przez osiedlowe działki – drogi do planowanego osiedla przez Firmę ATA Śląsk Sp.z o.o., poniżej przedkładamy pismo i stanowisko Zarządu.

Jednocześnie Zarząd SM Grodzka oświadcza, że nigdy wcześniej nie wyrażał ani obecnie nie wyraża zgody na obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji w rejonie ul. Brzezińskiego.