Prezentacja MPO Kraków dotycząca segregacji śmieci z pismem przewodnim Zarządu + prezentacje

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie w załączeniu przedstawia przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – jako Zarządzający System Oczyszczania Miasta Krakowa prezentację pt. „Projektowanie zmiany legislacyjnej w aktach prawa miejskiego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – system 5-cio pojemnikowy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami.

 

Prezentacje

pdf
Pobierz

Poradnik

Rozmiar : 3.27 mb