Przeglądy 5-letnie budowlane części wspólnych budynków

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 27 maja br przez kolejne 4 tygodnie będą przeprowadzane przeglądy budowlane budynków wielomieszkaniowych znajdujących się na Osiedlach Jurajskie I, II oraz III.
Przeglądy obecnie zaplanowane będą przeprowadzane na zewnątrz budynków oraz na ich częściach wspólnych, z dokumentacją fotograficzną włącznie.

Ze względu na wprowadzony stan epidemiczny harmonogram przeglądów budowlanych i elektrycznych 5-letnich dotyczący mieszkań nie został jeszcze zatwierdzony. Odbędą się one możliwie w najbliższym terminie po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu z mieszkańcami.

Dział GZM SM Grodzka