List polustracyjny z lustracji pełnej działalności Spóldzielni

Zarząd SM „GRODZKA” w Krakowie informuje, że w dniach od 23.05.2018r – do 31.08.2018r., została w naszej spółdzielni przeprowadzona lustracja pełna działalności spółdzielni za okres od 1.01.2015 do 31.12.2017r.

Lustrację przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie ul. Sudolska 7 w Krakowie.

Po przeprowadzonej lustracji Spółdzielnia otrzymała od RZRSM w Krakowie list polustracyjny omawiający protokół lustracji oraz zawierający wnioski polustracyjne , które Spółdzielnia jest zobowiązana zrealizować.