Konkursy Ofert

Bieżące

Świadczenie usług usuwania przyczyn nieszczelności połaci dachowych budynków mieszkalnych wielolokalowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie

pdf
Pobierz

Warunki konkursu

Rozmiar : 231.80 kb

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych przylegających do posesji znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie

pdf
Pobierz

Konkurs

Rozmiar : 469.32 kb
pdf
Pobierz

Załącznik 1

Rozmiar : 131.55 kb
pdf
Pobierz

Załącznik 2

Rozmiar : 115.21 kb

 

 

Zakończone

Opracowanie i wykonanie projektu koncepcyjnego oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pt: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podziemnymi garażami wielostanowiskowymi, zagospodarowaniem terenu na dz. nr 35/96 obr. 49 Krowodrza przy ul. K. Wierzyńskiego w Krakowie wraz z  infrastrukturą techniczną tj. sieciami i przyłączami do sieci: gazowej, wodociągowej kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz budową dróg wewnętrznych i naziemnych miejsc postojowych na dz. 35/96, 270/2, 35/72, 35/97, 35/98 obr. 49 Krowodrza przy ul. K. Wierzyńskiego w Krakowie.

W wyniki Kwalifikowanego Konkursu Ofert została wyłoniona firma: Archipracownia Pracownia Architektoniczna, Łukasz Krajewski ul. Lea 114/131, 30-133 Kraków


Ubezpieczenie mienia, o.c. w związku z posiadaniem mienia, o.c. członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej.

 W wyniki konkursu ofert zostały wyłoniona firma: PCU Polska Sp. z o.o. O/Kraków, ul. Makowskiego 22, 31-325 Kraków.


Wykonanie przeglądów instalacji gazowej budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Grodzka” w Krakowie.

W wyniki konkursu ofert zostały wyłoniona firma: RAMO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa


Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grodzka” w Krakowie

Brak rozstrzygnięcia na dzień 31.08.2020r.


Realizacja ochrony fizycznej oraz wymiana/budowa sieci monitoringu w zasobach SM Grodzka

W wyniki konkursu ofert zostały wyłoniona firma: Agencja Technicznej Ochrony Mienia „KONWÓJ” Sp. z o.o., ul. Grażyny 6, 31-217 Kraków


Wykonanie przeglądów budowlanych oraz elektrycznych budynków znajdujących się w zasobach SM Grodzka w Krakowie

W wyniki konkursu ofert zostały wyłonione następujące firmy:

 • Część A. Piotr Kiełbasa Buduj ze Mną, Ul. Wierzyńskiego 41, 30-198 Kraków
 • Część B. DB Profesja s.c., D.Nowak-Gil, B.Wrona, Ul. Radomska 16, 26-400 Przysucha
 • Część C. oraz Część D. BM Biuro Inżynierii Budowlanej, Bartłomiej Mrowiński, Ul. Konopnickiej 2, 22-355 Żółkiewka-Osada

Wymiana liczników ZW oraz CW w budynkach wielomieszkaniowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie

W wyniki konkursu ofert zostały wyłonione następujące firmy:

PLUS AQUA s.c., Zbigniew Kafara, Ireneusz Gil, ul. F. Konecznego 6/13u, 31-216 Kraków


Konkurs ofert na remont tarasów znajdujących się w zasobach SM Grodzka w Krakowie

W wyniki konkursie ofert zostały wyłonione następujące firmy:

 • Część A. Brak rozstrzygnięcia na dzień 10.04.2020r.
 • Część B. Brak rozstrzygnięcia na dzień 10.04.2020r.
 • Część C. Firma HYDROPROFIL – HYDROIZOLACJE
 • Część D. Łukasz Cyrkler Usługi Budowlane
 • Część E. P.H. Ketz s.c. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
 • Część F. Brak rozstrzygnięcia na dzień 10.04.2020r
 • Część G.P.H. Ketz s.c. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych

Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jurajskim 3 znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie

W wyniku konkursie ofert została wyłoniona firma: Markflor Sp.  z o.o. Sp.k. ul. Cechowa 127a, 30-685 Kraków


Świadczenie usług tj. utrzymanie porządku i czystości w budynkach oraz utrzymanie terenów przylegających do posesji znajdujących się w zasobach SM Grodzka w Krakowie.

W wyniki konkursu ofert zostały wyłonione dwie firmy:

 • Firma obsługująca Osiedla Jurajskie 1, Jurajskie 2 oraz Jurajskie 3:  Maxus Sp. z o. o. Sp. K., ul. Brogi 2, 31-431 Kraków
 • Firma obsługująca Osiedle Magiczne Wzgórze, Węgrzce: Pol-Krak-Nomad s.c. , Henryka Pachońskiego 28, 31-223 Kraków