Komunikaty

REALIZACJA PROGRAMU Poprawy komfortu akustycznego i woli dalszego uczestniczenia w tym programie

18 Wrzesień, 2019

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa GRODZKA w Krakowie  w ślad za realizacją programu poprawy komfortu akustycznego zwraca się do Państwa  o informację pisemną , które osoby zamierzają przystąpić do w/w programu.

Równocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że od dnia indywidualnego otrzymania  pisma  w sprawie wniosku o przyznanie wsparcia w Programie poprawy komfortu akustycznego  i woli dalszego uczestniczenia w programie  należy w terminie  21 dni od otrzymania pisma zgłosić się  do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice lub skontaktować się z Panią Katarzyną Skimina  tel: 12 639 34 51  lub email: katarzyna.skimina@krakowairport.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa GRODZKA  prosi  o zwrócenie  uwagi aby nowo wymieniane okna były z PCV lub drewniane w kolorze zbliżonym do obecnych ze względu na zachowanie jednolitego wyglądu zewnętrznego budynku.

Prosimy też o przesłanie w terminie do dnia 22.09.2019 wszelkich informacji i komentarzy  dot. w/w programu  (celem zbiorczego ich przesłania i przekazania do Międzynarodowego Portu Lotniczego ,Kraków Balice)  na adres email: biuro@smgrodzka.krakow.pl  lub  do siedziby spółdzielni.


Komunikat dla Członków SM Grodzka realizujących inwestycję w budynku nr 3 przy ul. Wierzyńskiego 33.

28 Sierpień, 2019

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa GRODZKA w Krakowie zaprasza Członków SM GRODZKA finansujących budowę lokali w budynku nr 3 przy ul. Wierzyńskiego 33 w Krakowie do siedziby Spółdzielni,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2019r.,

do potwierdzenia:

  • kosztorysów zmian lokatorskich, obejmujących dodatkowe prace wykonane na Państwa wniosek
  • rzeczywistej powierzchni lokalu mieszkalnego, komórki lokatorskiej, miejsca postojowego, lokalu usługowego;

celem ostatecznego rozliczenia kosztów budowy lokalu mieszkalnego, komórki lokatorskiej, miejsca postojowego, lokalu usługowego; zgodnie z §9, pkt.4 łączącej strony umowy realizacyjnej.

Powyższe potwierdzenie jest konieczne celem dokonania ostatecznego rozliczenia, umożliwiającego przeniesienie odrębnej własności lokalu.


Zmiana wjazdu na osiedle jurajskie 1 i 2 od 1.09.2019.

28 Sierpień, 2019

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRODZKA” w Krakowie informuje, że od 1.09.2019r., zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/06/2019 z dnia 27/06/2019 zmienia się charakter pracy ochrony na obchodowy. W związku z powyższym piloty służące do otwierania szlabanu będące w posiadaniu służb ochrony będą zabezpieczone w bezpiecznych kopertach co będzie skutkowało tym ,że otwarcie szlabanu i wjazd na osiedle będzie spoczywało bezpośrednio na użytkowniku pojazdu za pomocą telefonu lub zakodowanego pilota.

Równocześnie informujemy, że szlabany znajdujące się na terenie osiedli Jurajskie 1,2,3 wyposażone są w moduł SOS.

Zgodnie z obwiązującym „Regulaminem wjazdu i parkowania na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej GRODZKA” w Krakowie obowiązującym od dnia 30.01.2018r., z późń. zmianami zgodnie z § 2 ust. 1 prawo do korzystania z miejsc postojowych mają wyłącznie pojazdy wyposażone w ważny identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą .


Zmiana procedury otwierania szlabanu na os. Jurajskie 1 i 2 od 1 września 2019 r.

27 Lipiec, 2019

                                                                          Szanowni Państwo

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GRODZKA”  w Krakowie  informuje że aktualnie obowiązujące identyfikatory należy umieszczać w samochodzie na desce rozdzielczej w miejscu widocznym.

Jednocześnie informujemy ,że zgodnie z Uchwałą  Rady Nadzorczej nr  25/06/2019 z dnia 27/06/2019 zmienia się charakter pracy ochrony na obchodowy na terenie osiedla Jurajskie 1 i 2.

 W związku z powyższym piloty służące do otwierania szlabanu będące w posiadaniu  służb  ochrony będą zabezpieczone w bezpiecznych kopertach co będzie skutkowało   tym ,że otwarcie szlabanu i wjazd na osiedle  będzie  spoczywało bezpośrednio  na użytkowniku pojazdu.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 98/07/2019 z dnia 2.07.2019 r. powyższa procedura będzie obowiązywała od dnia 1.09.2019 r.

Telefony osób, które nie odbiorą  aktualnie obowiązujących  identyfikatorów  z dniem 1.09.2019 zostaną pominięte  w systemie otwierania szlabanu .

Wszelkich informacji w tym temacie można uzyskać w godzinach pracy spółdzielni  u  Kierownika Osiedla   lub  w sekretariacie.


Dostrojenie pilotów do szlabanu na osiedlu Jurajskie 2

3 Lipiec, 2019

Z UWAGI NA WYMIANĘ RADIA SZLABANU NA WJEŹDZIE DO OS. JURAJSKIE II, INFORMUJEMY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ O POTRZEBIE WYPEŁNIENIA I ZŁOŻENIA DO SIEDZIBY SPÓŁDZIELNI WNIOSKÓW O WYDANIE AKTUALNEGO IDENTYFIKATORA NA SAMOCHÓD ORAZ ZDEPONOWANIE DO ZAKODOWANIA POSIADANEGO PILOTA DO SYSTEMU SZLABANU.
PILOTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W DYŻURCE OCHRONY PRZY UL. ŁUPASZKI, PODPISANE IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ ADRESEM ZAMIESZKANIA, DO GODZ. 8.oo DNIA 05.07.2019R.
ODBIÓR PILOTA NASTĄPI W DNIU 05.07.2019R. OD GODZ.14.oo
PILOTY KTÓRE SŁUŻĄ DO OTWIERANIA BRAM DO GARAŻY PODZIEMNYCH BĘDĄ RÓWNIEŻ PROGRAMOWANE DO SZLABANU.
WŁAŚCICIELE POJAZDÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ AKTUALNE IDENTYFIKATORY WAŻNE DO DNIA 01.05.2021R. SKŁADAJĄ TYLKO OPISANE PILOTY DO ZAKODOWANIA.
PONADTO INFORMUJEMY, ŻE SZLABAN BĘDZIE MOŻNA STEROWAĆ TELEFONEM, DLATEGO TEŻ NALEŻY W SKŁADANYCH WNIOSKACH O IDENTYFIKATORY, PODAĆ N-RY SWOICH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH DO WPISANIA W SYSTEM SZLABANU. NR DO SZLABANU BĘDZIE WYDAWANY PRZY ODBIORZE IDENTYFIKATORA.


Podsumowanie ankiety w sprawie oceny pracy Spółdzielni

13 Czerwiec, 2019

Dziękujemy  Wszystkim Właścicielom, Mieszkańcom SM „GRODZKA” , którzy poświęcili swój czas i zechcieli  odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej oceny pracy spółdzielni.

Była to pierwsza ankieta anonimowa   przeprowadzona  w Spółdzielni   celem poznania Państwa opinii nt. świadczenia usług na rzecz Państwa.

Ankieta była anonimowa zawierała  18 pytań i została przeprowadzana  na wszystkich osiedlach  tj. Jurajskie 1,2,3 Magiczne Wzgórze , Wierzyńskiego 16A . Na ankietę odpowiedziało 156 osób z tego 5 osób z podaniem swojego nazwiska i imienia .

  Ankieta dotyczyła   pytań z zakresu  różnych obszarów działania spółdzielni : sposobu zarządzania, utrzymania czystości w budynku jak i na zewnątrz  ,gospodarki remontowo  konserwacyjnej , spraw ogólnych itp.

Na podstawie Państwa opinii wskazane zostały kwestie i uwagi, które pozwolą nam poprawić i popracować nad polepszeniem pewnych obszarów działania tak  aby efekt naszej pracy był  widoczny i w kolejnym roku lepiej oceniony.

 


Podsumowanie wyników ankiety nr 2/2019 w sprawie ochrony na osiedlu JURAJSKIE 1

11 Czerwiec, 2019