Komunikaty

Podziękowania za pomoc

14 Marzec, 2019

 

Zarząd SM „GRODZKA”  w Krakowie pragnie
 wyrazić gorące podziękowania Panu , który
w dniu 13.03.2019 r.  na terenie osiedla Jurajskie III,  udzielił  niezwłocznie pomocy
medycznej naszemu pracownikowi, oraz wezwał  karetkę pogotowia .

 

 


Zmiana opłat funduszu remontowego na budynkach przy ul. Myczkowskiego 17,19,65

31 Styczeń, 2019


Uruchomienie na stronie spółdzielni w e-czynszach pozycji ZGŁOSZENIA.

25 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielnia Mieszkaniowej „GRODZKA”  w Krakowie  informuje  ,że  na stronie www.smgrodzka.kakow.pl  w  zakładce E-CZYNSZE została udostępniona dla osób którym przysługują tytuły prawne do lokali w SM „GRODZKA”   nowa pozycja pt. ZGŁOSZENIA.

Logowanie do E- CZYNSZE odbywa się za pomocą LOGINU i HASŁA.

LOGIN  należy pobrać z działu księgowości.


Pokontrolne uwagi po przeglądzie p.poż.

11 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie, w załączeniu przedstawia Państwu PROTOKÓŁ, z przeglądów pod kątem przepisów ppoż., obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej GRODZKA w Krakowie, z dnia 23.10.2018r.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do właścicieli wszystkich lokali, o stosowanie się do wewnętrznego Regulaminu porządku domowego oraz przepisów przeciwpożarowych o: całkowitym zakazie umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na korytarzach klatek schodowych.

W razie wystąpienia pożaru, pozostawione przedmioty mogą ulec zapaleniu, ułatwiają rozprzestrzenianie się pożaru, w trakcie pożaru mogą wydzielać toksyczne gazy, a także, znacząco utrudniać ewakuację, nie wspominając o utrudnionej komunikacji wewnątrz budynku, dostępie do piwnic, garaży wielostanowiskowych itd.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej działając na podstawie art. 23 Rozporządzenia Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.08.1991r.,Dz.U 1991 nr 81 poz. 351 , oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, mogą dokonać sprawdzenia czy na korytarzach znajdują się rowery, szafy, wózki, kwiaty i inne przedmioty np. obuwie, które mogą stanowić utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratunkowej.

Nie przestrzeganie tego przepisu może wiązać się z nałożeniem mandatu karnego, do wysokości: 500 złotych / za który zapłaci właściciel przedmiotu pozostawionego na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców by w trosce o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów, nie pozostawiali na korytarzach przedmiotów, które nie powinny się tam znajdować.

Dokumenty

pdf
Pobierz

Protokół pokontrolny

Rozmiar : 233.45 kb


Prezentacja MPO Kraków dotycząca segregacji śmieci z pismem przewodnim Zarządu + prezentacje

9 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie w załączeniu przedstawia przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – jako Zarządzający System Oczyszczania Miasta Krakowa prezentację pt. „Projektowanie zmiany legislacyjnej w aktach prawa miejskiego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – system 5-cio pojemnikowy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami.

 


Harmonogram wywozu odpadów zielonych (odbiór choinek) i wielkogabarytowych.

9 Styczeń, 2019


Zapytania mieszkańców o możliwość wykonania dojścia do placu zabaw poprzez furtkę zlokalizowaną przy skarpie od strony bloków Wierzyńskiego 39,40,41

10 Grudzień, 2018