Komunikaty

Przełożony w czasie drugi termin przeglądów 5-letnich budowlanych i elektrycznych.

16 października, 2020

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i z gwałtownym wzrostem zakażeń i zachorowań na COVID-19 został przełożony w czasie drugi termin przeglądów 5-letnich budowlanych i elektrycznych.
Nowy termin zostanie podany do Państwa wiadomości w ciągu najbliższych tygodni poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych oraz e-mail.

Dziękujemy za zrozumienie. Przepraszamy za niedogodności.
Z poważaniem
Dział GZM SM Grodzka


Od 13.10.2020 r. biuro SM Grodzka nie prowadzi obsługi osobistej.

13 października, 2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, Zarząd wprowadza od 13 października br. następujące zmiany w funkcjonowaniu Spółdzielni:
1. Biuro Spółdzielni będzie czynne, lecz nie będzie prowadziło obsługi osobistej. Służby Spółdzielni zachowują ciągłość obsługi technicznej oraz administracyjnej.
2. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową.
• e-czynsze – link na stronie www.smgrodzka.krakow.pl
• Sekretariat : 12 637 97 67 sekretariat@smgrodzka.krakow.pl
• Dział Techniczno- eksploatacyjny: 12 637 97 67 w. 17 gzm@smgrodzka.krakow.pl
• Dział Księgowości: 12 638 46 47, 12 637 97 67 w. 12,13,18 oplaty@smgrodzka.krakow.pl
• Korespondencję do Spółdzielni można również wrzucić do skrzynki na listy umieszczonej przy drzwiach wejściowych do biura.
Wszystkie potrzebne dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej www.smgrodzka.krakow.pl

Za wszystkie niedogodności przepraszamy, dziękujemy za zrozumienie.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Grodzka”


Zmiana organizacji pracy Spółdzielni – ograniczony dostęp do biura Spółdzielni od 09.10.2020r.

9 października, 2020

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju od soboty 10 października Spółdzielnia Mieszkaniowa “Grodzka” prosi wszystkich mieszkańców o zdalne załatwianie spraw. Wejście do biura Spółdzielni zostaje czasowo ograniczone.
Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Z poważaniem
Zarząd SM Grodzka


Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kraków.

6 października, 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z Uchwałą NR XLVI/1261/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości stawki opłat dla gospodarstw indywidualnych zmieniają się z dniem 1 listopada 2020 roku.
Od 1 listopada wchodzi w życie nowa, jednakowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależna od ilości osób zamieszkałych w lokalu, w wysokości 23,00 zł za osobę. Będzie ona mnożona przez ilość osób zgodnie ze złożoną przez Państwo deklaracją.
Wyjątkami od tej reguły będą:
• Rodziny posiadające aktywną Kartę Dużej Rodziny- przysługuje im zniżka w wysokości 20% opłaty,
• Lokale użytkowe- wysokość opłaty uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności

Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi aby:
• w terminie do 12 października br. posiadacze Karty Dużej Rodziny przesłali lub złożyli w siedzibie Spółdzielni następujące podpisane oświadczenie: „Ja, ………………….(imię i nazwisko) zamieszkały …………………………..(adres) oświadczam, że posiadam Kartę Dużej Rodziny o numerze ……..Zobowiązuję się do przekazania Spółdzielni informacji o jej wygaśnięciu.
• w terminie do 12 października br. przesłać główny numer PKD, dla firm aktualnie prowadzących działalność w lokalach użytkowych na terenach administrowanych przez SM Grodzka.

Z poważaniem
Dział GZM SM Grodzka


Skład Rady Nadzorczej

6 października, 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Przekazujemy skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu w sierpniu br.

Maciej Myśliwiec – os. Jurajskie III
Rafał Ortyl – os. Jurajskie II
Tomasz Libera – os. Jurajskie I
Adrian Tomasik – os. Jurajskie I

Skład Prezydium oraz podział na Komisje Merytoryczne znajdują się na stronie w zakładce /Zarząd i Rada Nadzorcza.
Dyżury Rady – każdy I-szy wtorek miesiąca 16.00 – 17.00.


Dziękujemy z udział w Walnym Zgromadzeniu Członków SM “Grodzka”

28 sierpnia, 2020

Dziękujemy z udział w Walnym Zgromadzeniu Członków SM “Grodzka”.
Prezentacja pokazywana na spotkaniu będzie niedługo dostępna na stronie Spółdzielni w części: Dla Członków SM / Walne Zgromadzenie 2020.

Zarząd SM Grodzka


Biuro SM Grodzka otwarte w sobotę 22.08 br. w godzinach 9.00 – 12.00

18 sierpnia, 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w najbliższą sobotę 22.08 br. biuro SM Grodzka będzie czynne w godzinach 9.00 – 12.00.
Serdecznie zapraszamy.

Zarząd SM Grodzka