Komunikaty

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 czerwca 2019

23 Maj, 2019


Ankiety

13 Maj, 2019

Szanowni Państwo

Członkowie / Właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych , lokali użytkowych znajdujących się w SM GRODZKA w Krakowie.

Zarząd SM GRODZKA w Krakowie w załączeniu przekazuje Państwu do pobrania dla osiedla JURAJSKIE 1,2,3, Magiczne Wzgórze .

Ankietę nr 1 dotyczącą pracy spółdzielni – jest to ankieta anonimowa, która pozwoli na podstawie Państwa spostrzeżeń poprawić skuteczność działania Spółdzielni w pewnych obszarach działalności Spółdzielni .

oraz dla mieszkańców osiedla Jurajskie I

Ankietę nr 2 dotyczącą Ochrony Fizycznej na osiedlu Jurajskie I – ankieta przeprowadzona zostaje na podstawie Państwa próśb, celem rozeznania czy jesteście Państwo za pozostawieniem czy likwidacją Ochrony

Fizycznej na osiedlu Jurajskie I – aby głos był ważny należy ankietę wypełnić.

Ankiety zostały Państwu dostarczone do skrzynek pocztowych.

W związku z powyższym prosimy Państwa o wypełnienie ankiet w terminie:
od 13.05.2019 – 27.05.2019r. i dostarczenie do siedziby Spółdzielni.

Ankiety do pobrania


Przyroda jest wieczna jeżeli jest bezpieczna – apel do mieszkańców o szanowanie roślin, drzew i krzewów.

5 Kwiecień, 2019

PRZYRODA JEST WIECZNA JEŻELI JEST BEZPIECZNA
APEL
O SZANOWANIE DRZEW,KRZEWÓW, NASADZEŃ W DONICACH,

Spółdzielnia Mieszkaniowa GRODZKA w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o poszanowanie zieleni na terenie osiedli Jurajskie I,II,III.

W ostatnim czasie zostały zniszczone tuje przy ul. Łupaszki 9 oraz powyrywane roślinki z donic przy ul. Wierzyńskiego 39.

Mieszkańcu okaż kulturę, chroń naturę.


Program poprawy komfortu akustycznego dla mieszkańców osiedla Jurajskie I.

1 Kwiecień, 2019

Szanowni Państwo

W związku z uruchomieniem programu poprawy komfortu akustycznego mieszkańców OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA dla lotniska Kraków-Balice, w ramach którego mieszkańcy mogą skorzystać ze wsparcia przy wymianie stolarki o podwyższonej izolacyjności akustycznej Zarząd SM GRODZKA w Krakowie informuje, że:

  1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
    1. jest właścicielem lub współwłaścicielem Obiektu znajdującego się na terenie OOU, który nie stanowi samowoli budowlanej,
    2. na dzień zawarcia Umowy nie otrzymała od MPL ( spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. ) jakiegokolwiek Odszkodowania z tytułu ustanowienia OOU.
  2. Jeżeli Obiekt jest przedmiotem współwłasności, udział w programie mogą wziąć tylko wszyscy współwłaściciele łącznie. W takim przypadku wszyscy współwłaściciele winni ustanowić jednego ze współwłaścicieli pełnomocnikiem do składania wszelkich oświadczeń woli i reprezentacji podczas uczestnictwa w Programie, w tym do zawarcia Umowy ( wymagane jest pełnomocnictwo w formie pisemnej ) .

Czas na składanie wniosków upływa 12 kwietnia 2019 r.

W dniu 29.03.2019 mieszkańcy osiedla Jurajskie I zostali poinformowani o możliwości skorzystania z takiego programu. Prosimy mieszkańców budynków Myczkowskiego 15,17,19,65 i Wierzyńskiego 9 o składanie wniosków o przyznanie wsparcia w ramach tego programu w siedzibie spółdzielni w dniach od 01.04.2019 do 09.04.2019. Spółdzielnia Mieszkaniowa na podstawie złożonych wniosków i udzielonego pełnomocnictwa wystąpi w imieniu Państwa do (spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o.) i przedłoży stosowne dokumenty. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z pkt.2, jednym z warunków włączenia do programu jest łączny udział wszystkich współwłaścicieli budynku. Prosimy więc, o mobilizację sąsiadów do wzięcia udziału w programie.

Więcej informacji tutaj.


Uruchomienie na stronie spółdzielni w e-czynszach pozycji ZGŁOSZENIA.

25 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielnia Mieszkaniowej „GRODZKA”  w Krakowie  informuje  ,że  na stronie www.smgrodzka.kakow.pl  w  zakładce E-CZYNSZE została udostępniona dla osób którym przysługują tytuły prawne do lokali w SM „GRODZKA”   nowa pozycja pt. ZGŁOSZENIA.

Logowanie do E- CZYNSZE odbywa się za pomocą LOGINU i HASŁA.

LOGIN  należy pobrać z działu księgowości.


Pokontrolne uwagi po przeglądzie p.poż.

11 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie, w załączeniu przedstawia Państwu PROTOKÓŁ, z przeglądów pod kątem przepisów ppoż., obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej GRODZKA w Krakowie, z dnia 23.10.2018r.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do właścicieli wszystkich lokali, o stosowanie się do wewnętrznego Regulaminu porządku domowego oraz przepisów przeciwpożarowych o: całkowitym zakazie umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na korytarzach klatek schodowych.

W razie wystąpienia pożaru, pozostawione przedmioty mogą ulec zapaleniu, ułatwiają rozprzestrzenianie się pożaru, w trakcie pożaru mogą wydzielać toksyczne gazy, a także, znacząco utrudniać ewakuację, nie wspominając o utrudnionej komunikacji wewnątrz budynku, dostępie do piwnic, garaży wielostanowiskowych itd.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej działając na podstawie art. 23 Rozporządzenia Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.08.1991r.,Dz.U 1991 nr 81 poz. 351 , oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, mogą dokonać sprawdzenia czy na korytarzach znajdują się rowery, szafy, wózki, kwiaty i inne przedmioty np. obuwie, które mogą stanowić utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratunkowej.

Nie przestrzeganie tego przepisu może wiązać się z nałożeniem mandatu karnego, do wysokości: 500 złotych / za który zapłaci właściciel przedmiotu pozostawionego na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców by w trosce o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów, nie pozostawiali na korytarzach przedmiotów, które nie powinny się tam znajdować.

Dokumenty

pdf
Pobierz

Protokół pokontrolny

Rozmiar : 233.45 kb


Prezentacja MPO Kraków dotycząca segregacji śmieci z pismem przewodnim Zarządu + prezentacje

9 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie w załączeniu przedstawia przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – jako Zarządzający System Oczyszczania Miasta Krakowa prezentację pt. „Projektowanie zmiany legislacyjnej w aktach prawa miejskiego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – system 5-cio pojemnikowy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami.

 

Prezentacje

pdf
Pobierz

Pojemniki

Rozmiar : 63.89 kb
pdf