Komunikaty

Pokontrolne uwagi po przeglądzie p.poż.

11 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie, w załączeniu przedstawia Państwu PROTOKÓŁ, z przeglądów pod kątem przepisów ppoż., obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej GRODZKA w Krakowie, z dnia 23.10.2018r.

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do właścicieli wszystkich lokali, o stosowanie się do wewnętrznego Regulaminu porządku domowego oraz przepisów przeciwpożarowych o: całkowitym zakazie umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na korytarzach klatek schodowych.

W razie wystąpienia pożaru, pozostawione przedmioty mogą ulec zapaleniu, ułatwiają rozprzestrzenianie się pożaru, w trakcie pożaru mogą wydzielać toksyczne gazy, a także, znacząco utrudniać ewakuację, nie wspominając o utrudnionej komunikacji wewnątrz budynku, dostępie do piwnic, garaży wielostanowiskowych itd.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej działając na podstawie art. 23 Rozporządzenia Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.08.1991r.,Dz.U 1991 nr 81 poz. 351 , oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, mogą dokonać sprawdzenia czy na korytarzach znajdują się rowery, szafy, wózki, kwiaty i inne przedmioty np. obuwie, które mogą stanowić utrudnienie podczas ewentualnej akcji gaśniczej i ratunkowej.

Nie przestrzeganie tego przepisu może wiązać się z nałożeniem mandatu karnego, do wysokości: 500 złotych / za który zapłaci właściciel przedmiotu pozostawionego na klatce schodowej.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców by w trosce o bezpieczeństwo swoje i sąsiadów, nie pozostawiali na korytarzach przedmiotów, które nie powinny się tam znajdować.

Dokumenty

pdf
Pobierz

Protokół pokontrolny

Rozmiar : 233.45 kb


Prezentacja MPO Kraków dotycząca segregacji śmieci z pismem przewodnim Zarządu + prezentacje

9 Styczeń, 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GRODZKA” w Krakowie w załączeniu przedstawia przygotowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – jako Zarządzający System Oczyszczania Miasta Krakowa prezentację pt. „Projektowanie zmiany legislacyjnej w aktach prawa miejskiego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – system 5-cio pojemnikowy. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami.

 


Harmonogram wywozu odpadów zielonych (odbiór choinek) i wielkogabarytowych.

9 Styczeń, 2019


Życzenia Świąteczne – Grudzień 2018 roku

19 Grudzień, 2018


Zaproszenie do wspólnego ubierania choinki

14 Grudzień, 2018


Zapytania mieszkańców o możliwość wykonania dojścia do placu zabaw poprzez furtkę zlokalizowaną przy skarpie od strony bloków Wierzyńskiego 39,40,41

10 Grudzień, 2018


Wystąpienie Zarządu w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Wierzyńskiego do ZDMK i Rady Dzielnicy nr VI zgodnie z podjętą Uchwałą nr 31/2018 na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.

6 Grudzień, 2018

Dokumenty

pdf
Pobierz

Pismo do Rady Dzielnicy VI

Rozmiar : 625.71 kb