Informacja dotycząca terminu Walnego Zgromadzenia

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Grodzka,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej GRODZKA, w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym oraz regulacjami prawnymi zmuszony był do przesunięcia terminu Walnego Zgromadzenia Członków.
Ze względu na okres wakacyjny Zarząd SM Grodzka pragnie poinformować Państwa z wyprzedzeniem o terminie najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Planowane jest ono w ostatnim tygodniu sierpnia 2020 roku w Szkole Podstawowej 138 przy ul. Wierzyńskiego 3 w Krakowie.
W najbliższym czasie Zarząd przedstawi porządek obrad wraz uchwałami.

Z poważaniem
Zarząd SM Grodzka