Harmonogram wywozu odpadów zielonych (odbiór choinek) i wielkogabarytowych.